Sayın Alaeddin Yavaşca için

1957 Yılında İstanbul Radyosuna girdiğimde Alaeddin Yavaşca, şöhretinin zirvesindeydi.Uzun yıllar kendisine zevkle refakat ettim . Bu vesileyle yakından tanıyarak,şahsiyetinin şöhretini geçtiğini gördüm.

Bu güzel insan, uğraştığı her alanda  insanlığı ön planda tutmuş ve kendisine yakışır biçimde hizmetini yıllarca sürdürmüş , halen de sürdürmektedir. Yaşam sanatının sırrına ermiş , insan ilişkilerini ön planda tutmuş,saygı ve sevgisiyle örnek olarak, gerek tıp gerekse sanat alanında çok büyük hizmetlerde bulunmuştur. Dolayısıyla yaşamını sanata dönüştürüp, her fiilini sanatkarane uygulamıştır. Hayatının tümünü, doktor olarak insanlığın sağlığına, müzik adamı olarak da Türk Musikisine hizmete adamıştır.

Ses sanatçısı, bestekar, koro şefi, öğretim üyesi, idareci  olan can dostum ve sevgili ağabeyim Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca’ya  sağlıkla  nice  verimli çalışmalarına  imza atmasını gönülden temenni ederim. En derin sevgi ve saygılarımla…

Prof. Erol DERAN