Adnan MunganÖnceleri, sesini ve bestelerini zevkle dinlediğim Alaeddin Yavaşca hocamı, 1980’liyılların başlarında Prof.Dr.Saadet Bayramoğlu’nun evinde yapılan,musiki toplantılarından birinde yakından tanıma fırsatına eriştim.

Okuduğu eserlerdeki asaletli yorumu ve kişiliği beni çok etkilemişti. O toplantıdan sonra kendisini daha fazla izlemeye ve dinlemeye gayret ettim.

Sonraları musiki sever bir dostumuzun evindeki periyodik musiki  toplantılarında, beraber meşk etme etme şansına sahip oldum.
Türk musikisine; bestekarlığı, eser icrasındaki kişilikli yorumu, hocalığı ve taviz vermez duruşuyla yaptığı olumlu katkılardan dolayı her zaman takdirle anılan bir şahsiyettir.

Anlayışını, icra tarzı ve yorumunu kendime rehber edindiğim Alaeddin Yavaşca hocama, daha nice sağlıklı yıllar temenni eder saygılarımı sunarım.

Adnan MUNGAN