Hava Durumu

Mp3 Player

Anasayfa arrow Biyografi
Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca'nın Besteleriyle İlgili İstatistiki Bilgiler Yazdır

ALÂEDDİN YAVAŞCA’NIN BESTELERİYLE İLGİLİ İSTATİSTİKÎ BİLGİLER

MAKAM
Alâeddin Yavaşca, yapmış olduğu 650 bestede 74 değişik makam kullanmıştır. Hicaz (%10), Hüzzam (%10), Nihavend (%10), Rast (%7), K. Hicazkâr (6) ve Hüseyni (%5) en çok kullandığı makamlardır. Yavaşca nadide makamlardan beste yapmaya bilhassa dikkat etmiş, ayrıca “Sûzinak-ı nev” adı altında yeni bir makam terkib etmiştir.

USÛL
Yavaşca, eserlerinde 54 adedi değişmeli olmak üzere toplam 84 usûl kullanmıştır. Düyek(%25), Aksak(%15), Curcuna(%10), Sofyan(%10) ve Semâi (%5) en çok kullandığı usûllerdir. Değişmeli usûl kullandığı 54 (%17) eserinde daha çok Aksak Semâi/Y.Semâi ve Düyek/Semâi’yi tercih etmiştir.

GÜFTE
585 adet sözlü eserinin 489’unda 155 şairin, 96’sında kendisinin yazdığı güftelere yer vermiştir.

FORM
Kullandığı 32 değişik formun içinde 2 kâr-ı nâtık (Dügâh ve Segâh), 1 Ayin-i Şerif (Acem), ayrıca 5 takım (Rahat’ül-ervah, Evcâra, Dügâh, Şehnaz ve Hisar) bulunmaktadır. Yavaşca özellikle Ayin-i Şerif’te daha önce hiç kullanılmadığı için Acem makamını tercih etmiştir.

BESTE YAPILAN YERLER
286 (% 44) bestesini oturduğu değişik semtlerdeki evlerinde(Vişnezâde, Sultanahmet, Şişli, Beşiktaş), 179(% 28) bestesini yazlıklarında (Bodrum, Pınarhisar, B.Çekmece, Petrokent),132 (%20) bestesini görev yaptığı (Taksim İlk Yardım, Haseki,  Şişli Etfal, Vakıf Guraba, K. Paşa Deniz, Z.Kamil) hastanelerde bestelemiştir.
YAŞ ARALIKLARINA GÖRE BESTE ORANI
Yaş aralıklarına göre beste oranı, 24–35 yaş (%16), 36–45 yaş (%20), 46–55 yaş (%8), 56–65 yaş (%12), 66–75 yaş  (%17), 76–85 yaş(%27) şeklindedir.

ARANAĞME
9 bestekâra ait 21 esere aranağme yapmıştır.

Alâeddin Yavaşca’nın 647 bestesinin tablolar halinde değerlendirilmesi

BESTELENEN ESERLERLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER
BESTE Sayısı
650
Kullanılan MAKAM Sayısı
74
Kullanılan USUL Sayısı
30+54
Güfte alınan ŞAİR Sayısı
156
Kullanılan FORM Sayısı
32
KÂR-I NÂTIK Sayısı
2
Dügâh ve Segâh
TAKIM Sayısı
5
Rahat’ül-ervah, Evcâra, Dügâh,Şehnaz ve Hisar
Ayin
1
Acem

 

Alaeddin Yavaşca’nın 650 Bestesi’nin Beste Yerleri
Akdeniz Vapuru
1
New Jersey
1
Ataköy/Pınarhisar
41
Petrokent
14
Batı Akdeniz
2
Sıraselviler
1
Bebek
1
Side
5
Beşiktaş
23
Sultanahmet
71
Büyük Çekmece
25
Şişli
30
Bodrum
95
Şişli Etfal Hastanesi
16
Florya
2
Taksim
51
Harbiye
19
Taşkasap
1
Haseki Hastanesi
44
Topağacı
5
İlk Yardım Hastanesi
6
Üsküdar
1
İzmir
2
Vakıf Guraba Hastanesi
12
İzmir/Balçova
1
Vapurda
1
Kasımpaşa Deniz Hastanesi
3
Vişnezâde
144
Konservatuar
21
Yancıklar(Ataköy/Pınarhisar)
6
Maçka
4
Zeynep Kâmil Hastanesi
1
Toplam 650 Eser

 

Kullanılan Makam
Adet
Kullanılan Makam
Adet
Acem
4
Muhayyer Kürdî
14
AcemAşiran (1x K.N.)
13
Muhayyer Sünbüle
1
AcemKürdi
5
Müstear
4
Arazbar (1x K.N.)
1
Nevâ (2x K.N.)
4
Arazbar Bûselik
2
Nev’eser
1
Bestenigâr (1x K.N.)
4
Nihâvend  (1x K.N.)
66
Beyâti
10
Nihâvend-i Kebir
1
Beyâti Araban (1x K.N.)
5
Nikriz
4
B.Araban Kürdî
1
Nişâbur (1x K.N.)
1
Bûselik
9
Nişâburek
1
Dilkeşhâverân (1x K.N.)
3
Nühuft (1x K.N.)
1
Dügâh
6
Pesendide (1x K.N.)
2
Evcâra
7
Rahat’ül-ervah
5
Evç (2x K.N.)
6
Rast (1x K.N.)
46
Evç mâye
6
Saba (1xK.N.)
15
Ferahfezâ (1x K.N.)
3
Saba-Kürdî
1
Ferahnâk (2xK.N.)
6
Sazkâr
2
Gerdâniye (1xK.N.)
4
Segâh
24
Gerdâniye Buselik
2
Segâh Mâye
2
Gülizar
1
Sipihr
2
Hicaz (1x K.N.)
58
Sultânîyegâh
10
Hicaz( Uzzal)
1
Sûzidil
5
Hicaz(Zirgüleli)
6
Sûzidilârâ
1
Hicazkâr
19
Suz’nâk (1x K.N.)
21
Hisar
6
Suzinâknev
1
Hisar Bûselik
4
Şed’araban
2
Hümâyun (1x K.N.)
1
Şehnaz (1x K.N.)
12
Hüseyni (2x K.N.)
32
Şehnaz Bûselik
2
Hüseyni Aşiran
1
Şevkefza
4
Hüzzam (1x K.N.)
65
Şevk-u Tarâb (1x K.N.)
1
Isfahan
5
Tâhir
2
Karcığar (1x K.N.)
11
Tahir Bûselik
1
Kürdîli Hicazkâr
41
Uşşak (1x K.N.)
40
Kürdî
1
Uşşak-Kürdi
1
Mâhur (2x K.N.)
15
Yegâh (1x K.N.)
4
Mâye
2
Zâvil
4
Muhayyer (2x K.N.)
10
Toplam
650+34
Kullanılan Makam Sayısı: 74 Adet (684–34=650)
Not:+34 (2Ad) Kâr-ı nâtık’la ilgilidir.
 
  Kısaltmalar: K.N. Kâr-ı nâtık,647  Eserde Kullanılan  Usûl’lerle İlgili Genel Bilgi 
Eser Sayısı
Eser formu
Kullanılan Farklı Usûl
Kullanılan Toplam Usûl
2
Kâr-ı nâtık
_
21
1
Ayin-i şerif
3
6
113
Değişmeli
54
113
534
Muhtelif
27
534
650
 MUHTELİF
84
674
650 Muhtelif formlardaki bestede 84’ü farklı olmak üzere toplam 671 usûl kullanılmış


Alaeddin  Yavaşca’nın Bestelediği 650 Eserde Kullandığı USULLER
Ağır Aksak (1x A.Ş.)
7
Hafif  (1x A.Ş.-2x K.N.)
7
Ağır Çenber
3
Muhammes (1x A.Ş.)
5
Ağır Devri Hindi
1
Müsemmen
12
Ağır Düyek
1
Nim Sofyan
19
Ağır Müsemmen
1
Orta Aksak
1
Aksak (1x A.Ş.)
102
Raks Aksağı
1
Aksak Semai (1x A.Ş.-1x K.N)
7
Semâi (2x A.Ş.)
30
Berefşan (2x A.Ş.)
3
Sengin Semai (2x A.Ş.)
6
Curcuna (1x A.Ş.)
68
Sofyan (2x A.Ş.)
64
Çenber (1x A.Ş.)
1
Şarkı Devr-i Revanı
1
Çifte Sofyan
1
Türk Aksağı (1x A.Ş.)
3
Devr-i Hindi
4
Yürük Aksak
9
Devr-i Kebir (1x A.Ş.-2x K.N.)
11
Yürük Semâi (1x A.Ş.-1x K.N)
23
Devr-i Revan(1x A.Ş.)
1
Zencir
1
Düyek (1x A.Ş.)
166
Değişmeli(54 Usûl)
113
Evfer (1x A.Ş.)
1
Kâr-ı nâtık ve Ayin-i şerif+21+6
3
Kullanılan  Usuller  Toplamı (30+54): 84 Adet
Kısaltmalar:
K.N. : Kâr-ı nâtık  ,   A.Ş. : Âyin-i şerif


113 Eserde Kullanılan 54 Adet Değişmeli Usûl’ün  Dağılımı
Ağır Aksak/Semâi
1
Düyek/ Semâi/Aksak
1
Aksak Semâi/Devr-i hindi
1
Düyek/ Semâi/Curcuna
1
Aksak Semâi/Devr-i revan
1
Düyek/Sofyan
3
Aksak Semâi/Devr-i turan
1
Düyek/Yürük Aksak
1
A.Semâi/D.turan/Curcuna
1
Hafif/Semâi
1
A.Semâi/Düyek/Y.Semâi
1
Nim Sofyan/Düyek
3
A.Semâi/Y.Semâi/D.hindi
1
Nim Sofyan/Aksak
1
Aksak Semâi/Raks Aksağı
1
Nim Sofyan/Curcuna
1
Aksak Semâi/Sengin Semâi
1
Nim Sofyan/Düyek/Semâi
1
Aksak Semâi/Yürük Semâi
10
Nim Sofyan/ Semâi
2
Aksak/Curcuna
4
N.Sofyan/ Serbest/Y.Aksak/Cur.
1
Aksak/Düyek
5
Nim Sofyan/ Yürük Semâi
1
Aksak/Mevlevi Devr-i rev.
1
Semâi/Curcuna
1
Aksak/Semâi
5
Semâi/ Düyek
3
Aksak/Y.Aksak
2
Sengin Semâi/Curcuna
1
Aksak/Y.Aksak/Curcuna
1
Sofyan/Curcuna
2
Curcuna/Aksak
1
Sofyan/Düyek
3
Curcuna/Düyek
5
Sofyan/Semâi
5
Curcuna/Semâi
1
Sofyan/Semâi/Ağır Aksak
1
Curcuna/Y.Semâi
4
Sofyan/Semâi/ Aksak
1
Curcuna/Aksak/Semâi
1
Sofyan/Semâi/ Düyek
1
Devr-i hindi/Curcuna
1
Sofyan/Serbest
1
Düyek/Aksak
2
Sofyan/Yürük Semâi/Düyek
1
Düyek/Curcuna
3
Y.Semai/Düyek/N.Sofyan/Aksak
1
Düyek/Nim Sofyan
1
Y.Semai/N.Sofyan/Devr-i hindi
1
Düyek/Nim Sofyan/Semâi
1
Semai/Nim Sofyan
1
Düyek/ Semâi
15
Y.Semai/Sofyan/Düyek
1
113 Eserde Kullanılan Değişmeli Usul Sayısı: 54


Eserlerin Form Dağılımı (32 Ad.)
Ağıt
1
Ayin
1
Ağır Semâi (1xNakş,1xNakş Mini)
6
Beste
8
Çocuk Şarkısı
9
Destan
3
Deyiş
1
Düğün Havası
1
Dua
1
Fantezi
18
İlahi
17
Kâr-ı Nâtık
2
Koşma
2
Marş
4
Mersiye
1
Minik Şarkı
1
Nefes
4
Rübâi
1
Resital
2
Serenad
3
Serencam
1
Etüd (1x Mini/Girizgâh)
5
Medhal
27
Peşrev
11
Saz Semâisi
18
Saz Eserleri Toplamı
61
Şarkı
485
Tardiyye
1
Teslimiyet
1
Tango
2
Türkü
5
Uvertür
1
Y.Semai(1xNakş)
7
TOPLAM
650
Not: Eserlerin içinde 5 Adet Takım  bulunmaktadır.
 
< Önceki   Sonraki >
Tüm döküman polo ralph lauren ve materyallerin haklari www.alaeddinyavasca.com'a aittir.
© 2019 www.alaeddinyavasca.com
oroton australia monsoon dresses superdry clothing dansko clogs sperry shoes